Join your friends and family to share a meaningful story behind your special dish and have a chance to win a premium $50 food package from Sunlee.

Sunlee believes that if you are a real food lover, each dish always hides something meaningful. It will be great when you share your story and your favorite dish with everyone.

How to enter:

  • Like this post on Sunlee’s fanpage
  • Simply share your story at the comment
  • The winners will be announced on 31st January 2021 on Fanpage: Sunlee USA

An amazing chance for you to say goodbye to a full of memories.

Hãy tham gia cuộc thi chia sẻ câu chuyện ý nghĩa đằng sau món ăn đặc biệt của bạn để có cơ hội giành được giải thưởng là gói đồ ăn cao cấp $50 từ Sunlee.

Sunlee tin rằng nếu bạn là một người yêu ẩm thực thì mỗi món của bạn sẽ luôn ẩn chứa một ý nghĩa hoặc gắn liền với một câu chuyện nào đó. Sẽ thật tuyệt khi bạn có thể chia sẻ câu chuyện và món ăn của mình với mọi người.

Cách tham gia:

  • Thích bài đăng này trên Fanpage của Sunlee
  • Chia sẻ câu chuyện của bạn tại phần bình luận
  • Người thắng cuộc sẽ được công bố vào ngày ??/??/???? trên Fanpage: Sunlee USA

Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn nói lời tạm biệt với năm 2020 của mình.