Event ended

Get featured by Sunlee!

Are you a food lover? Are you confident with your cooking skills? Can you cook the best dish from the best ingredients?

Well, here is your chance to get recognized for your cooking talent!

During this October 2020, we are looking for 4 excellent home chefs

4 best dishes will be featured on the Sunlee Facebook Fanpage and as a bonus, each winner can win the prize of $50 Premium Food Package from Sunlee

How to participate?

     1. Cook your best dish
     2. Upload your recipe with photos of the dish in the comment section of this Facebook post https://bit.ly/3nWhf5z

After moderation, the best 4 recipes along with the picture of the dish will be displayed on this page.

The winners will be announced on Oct 30th 2020 on  Sunlee Facebook Fanpage

Good luck!

Bạn là người yêu thích ẩm thực? Bạn có tự tin với tài nấu nướng của mình? Bạn có thể nấu món ăn ngon nhất từ những nguyên liệu tốt nhất?

Chà, đây là cơ hội để bạn được công nhận tài năng nấu nướng siêu hạng của mình!

Trong tháng 10 năm 2020 này, chúng tôi đang tìm kiếm 4 đầu bếp tại nhà xuất sắc.

4 món ăn ngon nhất sẽ được giới thiệu trên Sunlee Facebook Fanpage và ngoài ra, mỗi người thắng cuộc còn có thể nhận được giải thưởng là combo nguyên liệu nấu ăn cao cấp trị giá $50 từ Sunlee

Cách tham gia?

     1. Nấu món ăn ngon nhất của bạn

     2. Tải lên công thức nấu ăn kèm theo ảnh của thành phẩm cuối cùng trong phần bình luận của bài đăng Facebook này https://bit.ly/3nWhf5z

Sau khi kiểm duyệt, công thức nấu ăn cùng với hình ảnh của những người chiến thắng sẽ được hiển thị trong trong trang này.

Người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 30 tháng 10 năm 2020 tại Sunlee Facebook Fanpage

Chúc bạn may mắn!

Images of Attendees