CHARITY WITH SUNLEE

Small Action, Big Love – Sun Lee Sharing Holiday Cheers

Hành động nhỏ, tình yêu lớn – Cùng Sunlee chia sẻ tình yêu

get in touch with us

The year is coming to a close and it seems like we all just wanted to get past 2020 and hopefully leave all the sorrows behind. Who would not? Make someone happy this Christmas by sharing your blessings.
With your encouragement and support, Sunlee will donate $1 to Sunlee’s charity fund to match each share.

The sum of money raised will be notified via Sunlee USA and will be converted into food products to be delivered to the Local Food Banks.
This charity drive ends Wednesday, December 30th at 11:59 pm CA time.

SHARE WITH HASHTAG: #HAPPYWITHSUNLEE

Sun Lee believes that a small effort done with great love has a big impact on someone else’s life.
Thank you in advance for your support!

Một năm nữa sắp kết thúc và chúng ta đều chỉ muốn vượt qua năm 2020 và hy vọng bỏ lại tất cả những nỗi buồn. Ai lại không muốn vậy? Hãy lan tỏa hạnh phúc mùa Giáng sinh này bằng cách chia sẻ những lời chúc phúc của bạn.

Với mỗi sự giúp đỡ và ủng hộ của bạn, Sunlee sẽ quyên góp 1 đô la vào quỹ từ thiện của Sunlee để tương ứng với mỗi lượt chia sẻ.
Số tiền quyên góp được sẽ được thông báo công khai tại Sunlee USA fanpage và toàn bộ số tiền sẽ được quy đổi thành các sản phẩm thức ăn của Sunlee và quyên góp cho Local Food Bank. Chương trình từ thiện sẽ kết thúc Thứ Tư, ngày 30/12/2020 lúc 11:59 pm giờ CA.

SHARE VỚI HASHTAG: #HAPPYWITHSUNLEE

Sun Lee tin rằng một nỗ lực nhỏ được thực hiện với tình cảm to lớn sẽ có tác động đến cuộc sống của người khác.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!